4H足・スイング部屋(R4・10/25~)

R4・10/25~ (~円は約 10円単位 四捨五入)

10/26 ドル円 売り 0.60lot/リ146.800 +99.1p +87,900円

(10/27 ドル円 売り 0.10lot/リ145.630 +187.0p +18,700円)

11/1 Gold 売り 0.30lot/ス1653.00 リ1624.00 成1649.66切り -1,122p -49,700円

11/2 ドル円 148.022 売り 0.60lot/0.40lot 147.105で決済 +91.7p +36,300円
残0.20lot ス147.500 リ146.350/+167.2p +33,400円

11/7
ドル円 146.453売り 146.471売り 2ポジ 0.30lot
146.128 と 146.080 で決済 +32.5p +9,700円 +39.1p +11,700円
ドル円 0.30lot 146.652売り 0.30lot ス146.600 リ145.630 +102.2p +30,600円
(エントリー時に0.30lotを3ポジ)

11/23
ユロドル 1.03330買い 0.60lot/0.40lot 1.04341で決済 +101.1p +56,100円
残0.20lot ス1.03800 リ1.04800 成1.03994 で決済 +66.4p +18,500円
Gold 1757.63 の買い 0.20lot 成1750.04 で切り -759p -21,200円

11/28
ドル円 138.522 売り0.50lot/ス138.400(138.402で約定) リ137.450 +12.0p +6,000円

11/30
ユロドル 1.03225 売り 0.50lot/成1.04262で切り -103.7p -73,000円

12/1
ユロドル 1.04466 買い 0.50lot
ユロドル 1.05116 買い 0.50lot
ス1.04700 リ1.05400 (ス1.04698で約定)/+23.2p +15,700円 -41.8p -28,400円

12/2
ユロドル
1.04849 の買い 0.50lot 1.05452 で決済 +61.3p +40,500円

1.05179 の買い 0.25lot
ス 1.05210 リ 1.05700(1.05702で約定) +52.3p +17,500円

12/6
Gold 1779.19買い 0.25lot
0.15lot 1772.01 で切り -718p -14,800円
残 0.10lot ス 1763.00 リ 1790.00 1771.85で切り -734p -10.100円

12/7
Gold 1784.19 買い 0.25lot
1788.56で決済 +437p +14,900円

ユロ 1.05257 買い 0.50lot
1.05458で決済 +20.1p +13,700円

Gold 1789.69 買い 0.25lot
1801.29で決済 +1,160p +38,300円

12/12
ドル円 137.169 買い 0.50lot
137.640 で決済 0.30lot +47.1p
残 0.20lot ス 137.350 リ 138.300 137.349で約定
0.30lot +14,000円
0.20lot +3,600円

12/16
Gold 1781.60 売り 0.25lot
ス 1795.00 1795.05で約定 -1345p -45,700円
リ 1764.00…1768.00

ドル円 137.180 買い 0.50lot
136.047 切り -113.3p -56,600円

12/19
ドル円 136.043 売り 0.50lot
133.236 で決済 +280.7p +140,300円

ユロ 1.06458 買い 0.50lot
1.06004 で切り -45.4p -30,300円

Gold 1795.95 買い 0.25lot
ス 1782.00
リ 1804.00 1804.09で約定 +814p +26,900円

12/21
ユロ 1.06182 買い 0.50lot
ス 1.05700 リ 1.06730
1.05934 切り -24.8p -16,400円

12/27
Gold 1808.69 買い 0.20lot
1811.02 で決済 +233p +6,200円

12/29
Gold 1809.18 買い 0.20lot
Gold 1815.80 買い 0.20lot
リ 1820.00 (1820.08 1820.05で約定)
+1090p +28,900円
+425p +11,300円
———-

R5

1/4
ドル円 130.826 売り 0.50lot
132.384で切り -155.8p -77,900円

1/5
ユロドル 1.06061 売り 0.50lot
1.05258 で決済 +80.3p +53,700円
ドル円 132.365 買い 0.50lot
133.907 で決済 +154.2p +77,100円

1/11
ドル円 132.705 買い 0.50lot
ス 131.970 131.965で約定 -74.0p -37,000円
リ 133.300

1/16
ドル円 128.455 売り 0.50lot
130.616で切り -216.1p -108,100円

1/18
ドル円 129.055 売り 0.50lot 
ドル円 128.351 売り 0.50lot 
リ 127.050
127.971 127.970 で決済
+108.4p +33.1p +54,200円 +19,000円

1/20
ドル円 130.151 売り 0.50lot
ドル円 129.517 売り 0.50lot
リ 129.150
129.146 129.145 で約定
+100.5p +37.2p +30,600円 +18,600円

2/1
Gold 1928.20 買い 0.25lot
1926.99で切り -121p -4,000円

Gold 1929.45 買い 0.25lot
リ1941.00 1941.06で終わり +1,161p +37,400円

2/3 3:17 
※ Gold 1915.69 買い 0.25lot
3/15 1922.71で決済 +702p +23,390円(-スワ -11,858円)

2/10
※ ドル円 130.250 逆売り 0.50lot
130.247売りで約定
リ 129.500 3/24 130.045で決済 +20.2p +10,100円(-56,725円)

3/29
Gold 1967.61 買い 0.25lot
ス 1952.00
リ 1980.00
1908.04で約定 +1,243p +41,100円

4/4
Gold 2007.20 買い 0.25lot
リ 2014.00
2014.05 で約定 +685p +22,500円

4/5
ドル円 131.048 売り 0.50lot
ス 132.200
リ 130.490
4/7 131.839で切り -79.1p -39,600円

4/12
ユロドル 1.09258 買い 0.50lot
ス 1.08700
23:16 1.09979で決済 +72.1p +47,900円

4/14
Gold 1999.00 売り 0.25lot
ス 2022.50…1997.00 リ 1979.00
+195p +6,500円

4/15
Gold 1995.71 売り 0.25lot
2010.38 で切り -1,467p -46,900円

4/16
Gold 1998.50 逆売り 0.25lot 
1998.48 売りで約定
ス 2015.00
リ 1986.00 1985.69で約定
+1,279p +42,400円

4/24
ドル円 134.507 買い 0.50lot
ス 133.680 リ 134.910
133.855 で切り
-65.2p -32,600円

4/26
Gold 2007.16 買い 0.25lot
1987.68 で切り -1948p -65200円

4/27
Gold 2001.45 買い 0.25lot
ス 1980.00 リ 2019.00
1980.00で約定 -2145p -71900円

ドル円 134.066 買い 0.50lot
リ 135.070 
4/28 135.072 で約定 +100.6p +50,300円

Gold 1981.11 の売り 0.25lot
リ 1968.00 
2002.59 切り -74,000円

Gold 2003.79 買い 0.25lot
1987.65で切り -35,400円

Gold 1989.11 売り 0.25lot
Gold 1987.05 売り 0.25lot
1985.28
1985.23 で決済
+13,100円
+6,200円

Gold 1982.44 売り 0.25lot
1987.65で決済 -18,000円

ユロドル 1.09666 売り 0.50lot
1.09532で決済 +9,200円

5/8
ユロドル 1.10357 買い 0.50lot
1.09926 で切り -43.1p -29,100円

5/12
Gold 2013.27 売り 0.25lot
リ 1992.00 1991.95で約定 +2132p +72900円

5/18 
Gold 1982.68 売り 0.25lot
リ 1973.00 1972.98 で約定 +970p +33,100円

5/22
Gold 1973.68 売り 0.25lot
ス 1972.00
リ 1958.00
リ 1957.97 で約定 +1571p +54,400円

5/24
ユロドル 1.07632 売り 0.50lot
ス 1.07580
リ 1.07130
1.07260 で決済 +37.2p +25,000円

6/6
ユロ 1.06901 売り 0.50lot
ユロ 1.06792 売り 0.50lot
1.07194で切り -29.3p -20,400円
1.07254で切り -46.2p -31,800円

6/7
ユロ 1.07171 売り 0.50lot
ユロ 1.07063 売り 0.50lot
1.07040 1.07039 で決済
+13.1p +2.4p +9,200円 +1,600円

6/13
ドル円 139.297 売り 0.50lot
139.907で切り -61.0p -30,500円

6/14
ドル円 139.908 買い 0.50lot
140.981 で決済 +107.3p +53,600円

6/19
Gold 1951.50 売り 0.25lot
ス 1960.50
リ 1943.00
1942.97で約定 +853p +30,100円

6/23
Gold 1921.84 売り 0.25lot
ス 1940.00
リ 1910.00
1918.19で決済 +365p +13,100円

6/27
ユロドル 1.09720 買い 0.50→0.25lot
ス 1.09040
リ 1.09970
1.09228で切り -49.2p -17,800円

7/5
Gold 1921.97 買い 0.25lot
1917.00 で切り -19,700円

7/6
ドル円 143.724 売り 0.50lot
144.475 で切り -75.1p -37,550円

ユロドル 1.08514 売り 0.50lot
ユロドル 1.08474 売り 0.50lot
1.09182 1.09193 で切り
-66.8p -47,600円
-71.9p -51,300円

7/7
ドル円 143.090 売り 0.50lot
ドル円 142.564 売り 0.50lot
ドル円 142.314 売り 0.50lot
ドル円 142.188 売り 0.50lot
ともに リ 142.060
ドル円の 4ポジ 142.129-132で決済
+95.8p +47,900円
+43.5p +21,700円
+18.2p +9,100円
+5.6p +2,800円

7/12
ユロ 1.09907 買い 0.50lot
ス 1.09950 リ 1.10500
1.10163 で決済 +25.6p +17,800円

7/12
Gold 1943.04 買い 0.25lot
Gold 1946.01 買い 0.25lot
リ 1951.00 
1951.03 で終わり 
+799p +27,800円 
+502p +17,400円

7/13
Gold 1957.17 買い 0.25lot
Gold 1960.38 買い 0.25lot
リ 1967.50
1961.09 1961.03 で決済
+392p +13,400円
+65p +2,200円

7/24
ユロ 1.10862 売り 0.50lot
ス 1.10820 リ 1.10160 1.10821で約定 +4.1p +2,800円
ユロ 1.10823 売り 0.50lot
1.10497 で決済 +32.6p +23,000円

7/26
ドル円 140.252 売り 0.50lot
リ 140.090
140.455 で切り -20.3p -10,200円

7/27
ユロ 1.10369 売り 0.50lot
ユロ 1.10297 売り 0.50lot
ユロ 1.10213 売り 0.50lot
リ 1.09970 968-969で終わり
+40.0p +28,200円
+32.8p +23,100円
+24.4p +17,200円

8/1
Gold 1954.48 売り 0.25lot
ス 1951.00 リ 1929.00 1951.03で約定 +345p +12,300円

Gold 1951.05 の売り 0.25lot
リ 1937.00 1936.97で約定 +1408p +50,500円

Gold 1946.38 売り 0.25lot
リ 1941.00 1940.95で約定 +543p +19,500円

8/2
ユロ 1.09731 の売り 0.50lot
ス 1.09700 リ 1.09120 1.09410で決済 +321p +22,900円

8/8
ユロ 1.09438 売り 0.50lot
1.10254 で切り -81.6p -58,700円

8/11
ユロ 1.09981 買い 0.50lot
1.09779で切り -20.2p -29,100円

8/11
ユロ 1.09819 売り 0.50lot
ユロ 1.09791 売り 0.50lot
ユロ 1.09670 売り 0.50lot
ユロ 1.09611 売り 0.50lot
リ 1.09370 1.09367-369で約定
+45.0p +32,600円
+42.2p +30,700円
+30.3p +21,800円
+24.2p +17,600円

8/16
ユロドル 1.09049 売り 0.50lot
ス 1.08950 リ 1.08400
ス 1.08952 で終わり
+9.7p +7,000円

8/24
ユロ 1.08549 売り 0.50lot
ユロ 1.08284 売り 0.50lot
ユロ 1.08246 売り 0.50lot
ス 1.09050 リ 1.08050
リ 1.08048-049で約定
+50.0p +36,500円
+23.5p +17,100円
+19.7p +14,400円

8/28
Gold 1907.59 買い 0.25lot
ス 1914.00 リ 1929.50
リ 1929.52で約定 +2193p +79,700円

9/1
ユロ 1.08144 売り 0.50lot
リ 1.07830 830で約定 +31.4p +22,300円

9/5
ユロ 1.07318 売り 0.50lot
ユロ 1.07198 売り 0.50lot
リ 1.06920
1つは 1.07257で決済 +6.1p +5,000円
6919で決済 +21.0p +15,500円

9/19
ユロ 1.06872 売り 0.50lot
ユロ 1.06820 売り 0.50lot
ス 1.07200 リ 1.06620 
2ポジとも 1.07202 で終わり
-33.0p -24,400円
-38.2p -28,200円

9/29
ユロ 1.06040 売り 0.50lot
ス 1.06000
リ 1.05590 1.05588で約定
+45.2p +31,900円

10/27
ユロ 1.05799 買い 0.50lot
ス 1.05480 リ 1.06150 1.05589で切り
-21.0p -15,000円

10/30
ユロ 1.05797 買い 0.50lot
ユロ 1.05903 買い 0.50lot
ス 1.05950 リ 1.06250
ス 1.05947 で約定
+15.0p +11,200円
+4.4p +3,300円

11/16
 Gold 1965.97 買い 0.25lot
 リ 1993.00
11/18
 Gold 1982.29 買い 0.25lot
 リ 1993.00
11/21
 1993.00 1993.09 で約定
 +2703p +101,400円
 +1071p +39,300円

11/28
ユロ 1.09533 買い 0.25lot
ユロ 1.09698 買い 0.25lot
リ 1.09850 1.09852で約定
+31.9p +11,800円
+15.4p +5,700円
(0.50lotより落としましたが)

12/14
Gold 2034.75 買い 0.25lot
Gold 2043.91 買い 0.25lot
リ 2057.00
2042.66で決済 +791p +29,100円
2048.80で決済 +489p +17,700円
————–

R6

1/12
Gold 2053.85 買い 0.25lot
1/15
Gold 2055.62 買い 0.25lot
3/1
Gold 2070.19 買い 0.25lot
リ 2074.00(2074.06)
+2,021p +75,888円 (-76,375円)
+1,844p +69,242円 (-71,792円
+381p +14,306円 (-)

3/13
ユロ 1.09393 買い 0.50lot
1.08396 で切り -99.7p -75,144円

3/22
ユロ 1.08500 の売り 0.50lot
3/29
ユロ 1.08014 の売り 0.50lot
4/11 1.07447 1.07449 で決済
+105.3p +80,489円
+56.5p +43,187円

4/15
Gold 2347.31 売り 0.25lot
リ 2325.00(2324.47) +2,284p +88,172円

5/13
ユロ 1.07820 買い 0.50lot
5/17 1.08590 で決済 +77.0p +57,670円

5/27の
ユロ 1.08549 買い 0.50lot
5/28の
ユロ 1.08824 買い 0.50lot
1.07986 1.07984 で切り
-56.3p -44,349円
-84.0p -66,169円

6/6
ユロ 1.08771 買い 0.50lot
1.07667で切り -110.4p -87362円

6/12

——

日足の1ポジのみ

( )はスワップ

R5
11/29
1.
ドル円 147.220 売り 0.02lot
12/8 144.338 決済 +288.2p +5,764円 (-638円)

R6
1/19の
2.
ドル円 148.190 買い 0.03lot
150.011で決済 +182.1p +5,463円 (+1,345円)

2/5の
3.
ユロドル 1.07796 売り 0.03lot
1.08451で決済 -65.5p -2,949円 (+89円)

3/11の
4.
ユロドル 1.09427 買い 0.02lot
1.08422 で切り -100.5p -3,027円 (-172円)

3/22の
5.
ユロドル 1.08500 売り 0.03lot
4/11 1.07448 で決済
+105.2p +4,825円 (+98円)

5/1の
6.
ユロドル 1.06746 売り 0.03lot
1.07815 で切り
-106.9p -4,995円(+62円)

5/13の
7.
ユロ 1.07824 の買い 0.02lot
1.08595 で決済 
+77.1p +2,309円(-137円)

5/27の
8.
ユロ 1.08551 買い 0.02lot
1.07987で切り
-56.4p -1,777円(-115円)

6/6の
9.
ユロ 1.08954 買い 0.02lot
1.07668で切り
-128.6p -4074円 (-69円)

6/12


コメントをどうぞ

メールアドレス (必須・公開されません)
コメント本文

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

 • 投稿いただいたコメントは、管理者のチェック後掲載しておりますので、即時には反映されません。

カテゴリー

2024年6月
« 2月    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

日本の暗号資産(仮想通貨)取引所!  GMOコイン